HOME
はじめに
地名の由来
歴史
再建
平成大改修
裏話
写真館
祭りと文化
 
 
 
HOME > 平成大改修 > 【天守改修】
  戻る外観現状
  小天守・天守堀改修工事 次のページにすすむ

岸和田城平成の大改修【天守改修】

 
   
     
   
     
 
 
     
 
 
     
   
     
   
     

 

  HOME > 岸和田城平成大改修 > 岸和田城平成大改修【天守改修】
  戻る外観現状
  小天守・天守堀改修工事 次のページにすすむ